България – чудната страна на свободните медии

За 99% от практикуващите, да си журналист в България не е призвание, а професия, диктувана от конюнктурата.

Българският журналист е създание от пластелин – проект на работодателя си (който от своя страна е опекунстван от еди-кой-си политик, бизнесмен или просто мутра), който оформя мисленето на подопечния си, възпитан в културата на покорството и безгръбначието още в университета. Такива бяха журналистите преди 1989, такива са и сега, 23 години по-късно. Не се е променило и високомерното мълчание, неизбежно давано като отговор на директни въпроси, засягащи самото битие на пластелиненото човече с голямо внушено самочувствие.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s